Vælg en side

Konferencetolk

Konference
tolk

Nathalie Ania Delvaux Pade

Jeg er konferencetolk med en alsidig baggrund og mange års erfaring inden for kommunikation.

Jeg leverer pålidelig tolkning til små og store møder, med forståelse for kontekst og kultur.

Natlink tolkning – kvalitet og tryghed i kommunikationen.
Dansk, fransk, engelsk

Baggrund: cand.mag. i fransk og statskundskab fra Institut d’Etudes Politiques i Aix-en-Provence, Europæisk Master i Konferencetolkning (EMCI), alsidig erfaring inden for kommunikation og sprog.

Simultan og konsekutiv tolkning i ind- og udland, fysisk eller online.

Akkrediteret til politiet og de danske domstole
Konferencer og møder
Dialogtolkning
EU
Fagforeninger (overenskomst med HK)
Medicin/pharma

Natlink Interpreting – quality and confidence in communication.
Danish, French, English

Background: Master in French Language and Literature and Political Science from Institut d’Etudes Politiques in Aix-en-Provence. European Master in Conference Interpreting (EMCI), diverse experience in the fields of communication and language.

Simultaneous and consecutive interpreting in Denmark and abroad, onsite or online.

Certified interpreter to the Danish police and courts
Conferences and meetings
Dialogue interpreting
EU
Trade unions (collective agreement signed with HK)
Medical/pharma